współrzędne budynku Dyrekcji WPN
                           szerokość: 52.26984   długość: 16.79714


                              

        

Wielkopolski Park Narodowy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2018 r.  (Dz. U. 2019 poz. 94) - loty bezzałogowymi statkami powietrznymi (dronami) w obszarze strefy R obejmującym przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego mogą się odbyć jedynie za zgodą dyrektora parku i na warunkach przez niego określonych. Wykonywanie lotów bez zezwolenia podlega karze pieniężnej. Wnioski w sprawie zezwoleń są rozpatrywane zgodnie z KPA.
           

 

AKTUALNA POGODA w WPN