zarządzenie nr 7/2018 - udostępnienie parku dla badań naukowych i edukacji

załącznik 1 - zgłoszenie tematu badawczego
załącznik 2 - arkusz ewidencyjny zajęć terenowych

sprawozdanie_badania_naukowe_2017


RADA NAUKOWA WPN 2017 - protokół z posiedzenia


                        III Konferencja Naukowa
       TURYSTYKA WIEJSKA. NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA.
       Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych
       Poznań – Jeziory, 12-14 listopada 2018 r.

  program konferencji

  karta zgłoszeniowa






Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - komendant
501 409 587
strazwpn@wielkopolskipn.pl