W LATACH 2009-2017 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE WSPIERAŁ FINANSOWO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA WPN

Zadania dofinansowane z NFOŚiGW w 2017 roku
Zadania dofinansowane z NFOŚiGW w 2016 roku

Zadania dofinansowane z NFOŚiGW w 2014 roku kliknij
Zadania dofinansowane z NFOŚiGW w 2013 roku kliknij
Zadania dofinansowane z NFOŚiGW w 2012 roku kliknij
Zadania dofinansowane z NFOŚiGW w 2011 roku kliknij
Zadania dofinansowane z NFOŚiGW w 2010 roku kliknij
Zadania dofinansowane z NFOŚiGW w 2009 roku kliknij

Zestawił: dr inż. Małgorzata Górna