Zarządzenie_MŚ_w_sprawie_zadań_ochronnych_dla_WPN_2018-2019
Aneks do Zarządzenia MŚ

zadania ochronne luty 2019
zadania ochronne marzec 2019

                                            

 


Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - komendant
501 409 587 - strażnik
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl