W czerwcu 1998 roku w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach rozpoczął swoją działalność Ośrodek Muzealno - Dydaktyczny WPN. Główna oferta edukacyjna Ośrodka skierowana została do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów a także liceów i szkół wyższych z myślą o przeprowadzaniu zajęć przyrodniczych w "Leśnej Szkole." W roku 2007 nazwa Ośrodka została zmieniona na Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Centrum Edukacji Ekologicznej WPN tworzą następujące jednostki edukacyjne:

o    Muzeum Przyrodnicze

o    sala audiowizualna,

o    klasa do zajęć w ramach "Leśnej Szkoły",

o    pięć  ścieżek dydaktycznych, w tym specjalnie dostosowana do zajęć w "Leśnej Szkole"

o    dwie sale konferencyjne (sala duża, sala mała)

Program, który realizuje Ośrodek został opracowany przez zespół pracowników z Centrum Edukacji Ekologicznej WPN. Prowadzone zajęcia uwzględniają wiek dzieci i trwają zazwyczaj 4 godziny dziennie. W ramach tych godzin proponuje się następujące zajęcia:

  • zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego,
  • spacery po ścieżkach dydaktycznych WPN,
  • warsztaty przyrodnicze,
  • konkursy plastyczne,
  • projekcje filmów przyrodniczych,
  • prelekcje.

W Centrum Edukacji Ekologicznej WPN organizowane są corocznie : rajd rowerowy, bieg przełajowy, wystawy pokonkursowe.

Mogą odbywać się tutaj również wszelkiego rodzaju sympozja naukowe, seminaria, szkolenia itp., gdyż sala audiowizualna wyposażona jest w wysokiej klasy aparaturę wizyjną i pomieści 100 osób. Ponadto, do dyspozycji jest dobrze nagłośniona sala konferencyjna na 70 osób. Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z oferty Centrum Edukacji Ekologicznej, życząc jednocześnie miłego i pożytecznie spędzonego czasu wśród przyrody naszego Parku.
Zajęcia odbywają się w najciekawszych przyrodniczo miejscach Parku i w odpowiednio do tego celu przygotowanych pomieszczeniach Centrum Edukacji Ekologicznej:

SALA AUDIOWIZUALNA

 • prezentacje multimedialne
 • projekcja filmów przyrodniczych
 • wykłady, seminaria, pogadanki

Najczęściej realizowane tematy:

 • 1. Wielkopolski Park Narodowy - przyroda i cele ochrony.
 • 2. Wielkopolski Park Narodowy - jako "żywe muzeum form polodowcowych".
 • 3. Parki Narodowe w Polsce - ogólna charakterystyka.
 • 4. Formy ochrony przyrody w Polsce.
 • 5. Leśne gatunki drzew - rozpoznawanie gatunków.
 • 6. Cykliczność zjawisk w przyrodzie.
 • 7. Degradacja środowiska i możliwości jej zapobiegania.
 • 8. Ptaki WPN.
 • 9. Zbiorowiska leśne WPN (znaczenie lasu, budowa warstwowa, ochrona).
 • 10. Różnorodność jezior i ich znaczenie dla rodzimej flory i fauny.
 • 11. Różnorodność gatunkowa i sukcesja ekologiczna.
 • 12. Rola organizmów glebowych - "Pod naszymi nogami tętni życie".
 • 13. Rzeka Warta jako środowisko przyrodnicze i element krajobrazu.

 

SALA „LEŚNEJ SZKOŁY”

 • 1. Konkursy plastyczne.
 • 2. Gry przyrodnicze.
 • 3. Zajęcia praktyczne np.: wykonywanie karmidełek dla ptaków, modeli nasion, obserwacje elementów przyrody z wykorzystaniem lupy.
 • 4. Praca z zielnikiem.

 

ZAJĘCIA TERENOWE

 • 1. Ścieżka dydaktyczna "Leśna Szkoła" w Jeziorach – przystosowana do zajęć praktycznych
 • 2. Ścieżka dydaktyczna "Osowa Góra-Jeziory".
 • 3. Ścieżka dydaktyczna "Osowa Góra- Jezioro Budzyńskie".
 • 4. Ścieżka dydaktyczna "Nadwarciańska".
 • 5. Ścieżka turystyczno-edukacyjna z Puszczykowa do Puszczykówka.

Zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych z przewodnikiem –

mgr Małgorzata Bręczewska, straszy specjalista ds. udostępniania Parku – 61 898 23 40  

                       

Zajęcia w „Leśnej Szkole” obejmują:

·         Zajęcia stacjonarne w salach edukacyjnych (prelekcja, warsztaty, muzeum przyrodnicze)

·         Zajęcia terenowe na ścieżkach edukacyjnych

Czas trwania zajęć : 4-4,5 godz. w przedziale czasowym pomiędzy 800 – 1500

Grupy na zajęcia edukacyjne nie mogą przekraczać 25 osób

Pora letnia: 1 marca – 31 października

Szkoły spoza gmin położonych na terenie Parku – 12 zł od osoby

(wstęp do muzeum płatny - 5 zł bilet ulgowy)

Szkoły z gmin położonych na terenie Parku – 12 zł od osoby (wstęp do muzeum bezpłatny)


Pora zimowa: 1 listopada – 28 lutego

Szkoły spoza gmin położonych na terenu Parku – 10 zł od osoby

(wstęp do muzeum płatny – 5 zł bilet ulgowy)

Szkoły z gmin położonych na terenie Parku – 10 zł od osoby (wstęp do muzeum bezpłatny)

Zajęcia edukacyjne krótkie (czas zajęć 2,5 godziny)

Szkoły spoza gmin położonych na terenie Parku – 8 zł od osoby (wstęp do muzeum płatny – 5 zł bilet ulgowy)

Szkoły z gmin położonych na terenie Parku – 8 zł od osoby (wstęp do muzeum bezpłatny)

Usługa przewodnika po Parku (wg cennika) – 100 zł/4 godz., 200 zł/8 godz.

 

Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE)

Wielkopolskiego Parku Narodowego

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  700 – 1500

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA – zgłoszenia telefoniczne (w godz. 700-900 lub 1300-1500):

·           od września – na zajęcia w sezonie jesienno-zimowym

·           w przypadku wyczerpania wolnych terminów w w/w sezonie, zajęcia mogą być ustalone na najbliższy sezon wiosenno-letni

·           od stycznia – na zajęcia w sezonie wiosenno-letnim

 

Telefony kontaktowe:

mgr Małgorzata Bręczewska,

starszy specjalista ds. udostępniania Parku – 61 898 23 40; kom. 500 401 068

(zajęcia terenowe z przewodnikiem)

mgr inż. Justyna Kaczmarek,

starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej – 61 898 23 22; kom. 518 131 472

(zajęcia w Leśnej Szkole)

mgr Beata Lis,

starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej – 61 898 23 21; kom. 518 131 472

(zajęcia w Leśnej Szkole)

 

 

Muzeum Przyrodnicze WPN – mgr inż. Rafał Urbanowicz, kustosz  – 61 898 23 23

 

Kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej

mgr inż. Jarosław Wyczyński – 61 898 23 20