Umowa nr EZ.0290.1.23.2016 z dnia 02.09.2016 r.

 

TYTUŁ PROJEKTU: REALIZACJA ZADAŃ OCHRONNYCH WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2016 ROKU


PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDZIELENIE DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU LEŚNEGO NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH:

 

1.      Prowadzenie cięć (6 543 m3) – 372 847,31 zł

2.      Melioracje agrotechniczne (powierzchnia 8,45 ha) – 30 425,39 zł

3.      Wyprzedzające przygotowanie gleby (wyoranie bruzd – 30 000 mb, wykonanie orki – 4,35 ha, wykonanie talerzy – 3 600 szt.) – 9 454,12 zł

4.      Sadzenia (25,9 tys. szt.) – 25 562,44 zł

5.      Pielęgnacja upraw (ręczne usuwanie chwastów na uprawach – 1,52 ha, mechaniczne wykaszanie chwastów – 75,4 ha) – 62 449,20 zł

6.      Czyszczenia wczesne (13,98 ha) – 9 994,86 zł

7.      Czyszczenia późne (7,73 ha) – 5 677,69 zł

8.      Wykonanie nowych grodzeń (6,38 ha, 3015 mb) – 36 739,60 zł

9.      Naprawa istniejących grodzeń (893 rbg) – 20 646,50 zł

10.  Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym (1200 godzin) – 12 490,42 zł

11.  Remont drogi leśnej (długość 1250 mb) – 33 919,60 zł

 

RAZEM:

ü  Wartość wniosku – 620 207,13 zł

ü  Koszt pośredni – 291 497,35 zł

ü  Wartość umowy – 911 704,48 zł

 

 

 

 

 

Wykonanie projektu tablicy informacyjnej: dr inż. Małgorzata Górna

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl