ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH

formularz zgłoszenia ogniska i regulamin

zarządzenie dyrektora nr 6/2018 - udostępnianie parku na potrzeby turystyki i rekreacji


CENNIK USŁUG TURYSTYCZNYCH

Trasy dopuszczone przez Wielkopolski Park Narodowy na potrzeby imprez sportowo-rekreacyjnych (każda planowana impreza wymaga zgody Parku).


trasy imprez sportowo-rekreacyjnych do pobrania
 

AKTYWNA TRÓJKA – TRASY TRZECH AKTYWNOŚCI PO
WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM

( BIEGI, NORDIC WALKING, NARCIARSTWO BIEGOWE)

Wielkopolski Park Narodowy (WPN) dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz wyjątkowym walorom przyrodniczo-krajobrazowym, stanowi doskonale miejsce do uprawiania różnych form rekreacji. Właśnie z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok, z inicjatywy Gmin: Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Stęszew, przy współpracy WPN została wyznaczona sieć tras w formie zamkniętych pętli, przeznaczona do uprawiania nordic walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego. Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 55 km oznakowanych tras o różnej długości i stopniu trudności, poprowadzona jest po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo miejscach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dodatkowym jej atutem jest lokalizacja, dostępność parkingów i miejsc wypoczynku na trasach oraz bliskość miasta Poznania, co sprawia, że Wielkopolski Park Narodowy może być  miejscem atrakcyjnym zarówno  na weekendowe wycieczki, jak i  na codzienne treningi.

Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy!


Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - komendant
501 409 587 - strażnik
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl