Biblioteka WPN
Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca wszystkich zainteresowanych do korzystania z księgozbioru Parku, liczącego prawie 3000 tytułów, z którego można korzystać na miejscu, w siedzibie WPN w Jeziorach. Biblioteka czynna w dni powszednie od 7-15 oraz w niedziele od 10 - 17.


Pozostałe wiadomości:
Biblioteka WPN
Centrum Edukacji Ekologicznej
CENNIK
opłaty za wędkowanie 2017
nabór do pracy
----lista aktualności----
półkolonie letnie w WPN 2017
konkurs plastyczny
porozumienie o współpracy pomiędzy WPN a UPP
Space for Dream - spotkanie podróżników w WPN
porozumienie pomiędzy WPN a Wydziałem Leśnym UPP
Regulamin 22 Rodzinnego Rajdu Rowerowego terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl