Biblioteka WPN
Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca wszystkich zainteresowanych do korzystania z księgozbioru Parku, liczącego prawie 3000 tytułów, z którego można korzystać na miejscu, w siedzibie WPN w Jeziorach. Biblioteka czynna w dni powszednie od 7-15 oraz w niedziele od 10 - 17.


Pozostałe wiadomości:
Biblioteka WPN
LEŚNA SZKOŁA WPN - oferta zajęć
Centrum Edukacji Ekologicznej
CENNIK
opłaty za wędkowanie 2017
nabór do pracy
KRÓL PARKU - bieg z okazji 60-lecia WPN - relacja w prasie
----lista aktualności----
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61)8982300,e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl