Centrum Edukacji Ekologicznej
Od września 2006 roku Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach został przemianowany na Centrum Edukacji Ekologicznej WPN. Oferta edukacyjna oraz kontakt pozostał bez zmian - tel. 061 898 23 20-23 oraz dodatkowo 061 898 23 40.
Pozostałe wiadomości:
Biblioteka WPN
LEŚNA SZKOŁA WPN - oferta zajęć
Centrum Edukacji Ekologicznej
CENNIK
opłaty za wędkowanie 2017
nabór do pracy
----lista aktualności----
półkolonie letnie w WPN 2017
Polska zobacz wiecej - weekend za pół ceny
konkurs plastyczny
porozumienie o współpracy pomiędzy WPN a UPP
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl