LEŚNA SZKOŁA WPN - oferta zajęć
l. SALA AUDIOWIZUALNA 
            
- projekcja filmów przyrodniczych,
- wykłady, seminaria, pogawędki,  
Najczęściej realizowane tematy:
Wielkopolski Park Narodowy - przyroda, cel ochrony, charakterystyka; parki narodowe w Polsce - ogólna charakterystyka; formy ochrony przyrody w Polsce; leśne drzewa - rozpoznawanie gatunków; degradacja środowiska i możliwości jej zapobiegania; ptaki WPN; zbiorowiska leśne WPN (znaczenie lasu, budowa warstwowa, ochrona); różnorodność jezior i ich znaczenie dla rodzimej flory i fauny,
II. SALA KLASOWA
Gry przyrodnicze, zajęcia praktyczne.
III. ZAJĘCIA TERENOWE
1. Ścieżka dydaktyczna " Leśna Szkoła " w Jeziorach,
2. Ścieżka dydaktyczna " Osowa Góra - Jeziory ",
3. Ścieżka dydaktyczna " Osowa Góra - Jezioro Budzyńskie ",
4. Ścieżka dydaktyczna " Nadwarciańska ".
Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej są odpłatne (patrz cennik w AKTUALNOŚCIACH) i obejmują:
1. Zwiedzanie muzeum z wykorzystaniem przewodnika w ćwiczeniach.
2. Prelekcję i projekcję filmu w sali audiowizualnej oraz zajęcia na ścieżce dydaktycznej w terenie.
Rezerwacja zajęć: (0-61) 89 82 321, 322.
Zapisy na zajęcia przyjmują:
mgr Małgorzata Bręczewska, mgr Beata Lis, mgr inż. Justyna Kaczmarek.
Koszt zajęć - 10 złotych od osoby plus koszt wstępu do Muzeum Przyrodniczego - 4złote.
Pozostałe wiadomości:
Biblioteka WPN
LEŚNA SZKOŁA WPN - oferta zajęć
Centrum Edukacji Ekologicznej
CENNIK
opłaty za wędkowanie 2017
nabór do pracy
KRÓL PARKU - bieg z okazji 60-lecia WPN - relacja w prasie
----lista aktualności----
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61)8982300,e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl