„Cztery pory roku w Wielkopolskim Parku Narodowym – cykl spotkań z przyrodnikami nietuzinkowymi”

„Cztery pory roku

w Wielkopolskim Parku Narodowym – cykl spotkań z przyrodnikami nietuzinkowymi”

 

Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego

ma zaszczyt zaprosić na prezentację

 

Pani Marty Jermaczek – Sitak

 „Ogrody przyjazne naturze”

 

25 czerwca 2019 roku

 o godzinie 18

siedziba Dyrekcji WPN

w Jeziorach

 

Dr Marta Jermaczek – Sitak z wykształcenia jest ekologiem, botanikiem, biologiem. Specjalistka od ekologii łąk i pastwisk, zajmuje się ochroną przyrody a także edukacją ekologiczną. Od wielu lat związana z Klubem Przyrodników. Interesuje się ziołolecznictwem, dziko rosnącymi roślinami jadalnymi, starymi odmianami drzew owocowych. Uprawia ogród, pisze i czasem maluje…

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 21 czerwca br., tel. 500 401 068, e-mail: m.breczewska@wielkopolskipn.pl

Pozostałe wiadomości:
Biblioteka WPN
Centrum Edukacji Ekologicznej
CENNIK
zasady wędkowania 2019
konkurs plastyczny
Space for Dream - spotkanie podróżników w WPN
FOREST RUN 2018
MŁODY ODKRYWCA - UAM we współpracy z WPN
projekt Turnickiego Parku Narodowego
„Cztery pory roku w Wielkopolskim Parku Narodowym – cykl spotkań z przyrodnikami nietuzinkowymi”
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - komendant
501 409 587 - strażnik
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl