konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w dziecięcym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

pt.”    Leśne obrazki  

Regulamin konkursu

1.       Celem konkursu jest zaprezentowanie piękna przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego.

2.       Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla każdego ucznia szkoły podstawowej klas I-IV.

3.       Udział  w konkursie jest bezpłatny.

4.       Prace konkursowe mogą być wykonane w dwóch technikach plastycznych:

a)       kredkami,

b)       farbkami.

5.       Wszystkie prace będą wykonywane na miejscu w budynku CEE WPN w Jeziorach (sala dydaktyczna) według  proponowanego tematu.

6.       Każda praca powinna być opisana na odwrocie:

-          imię i nazwisko,

-          klasa,

-          nazwa szkoły.

7. Opiekun grupy (nauczyciel) uczniów  biorących udział w konkursie plastycznym jest zobowiązany wpisać w  formularz zgłoszeniowy, w którym zamieści następujące dane: datę, swoje imię i nazwisko, adres szkoły, klasę oraz telefon kontaktowy.

8. Konkurs będzie trwał przez cały rok szkolny 2017/2018.

9. Prace oceniać będzie komisja, w skład której wejdą pracownicy Parku oraz zaproszeni plastycy.

10.Rozwiązanie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2018 roku.

11.Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

12. Wszystkie prace nagrodzone oraz wyróżnione będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku Dyrekcji WPN
w Jeziorach.

13. Przewidziany jest wydruk kalendarza na rok 2019 z umieszczeniem nagrodzonych prac uczniów.

Postanowienia końcowe:

1. Opiekun szkolny, który zgłasza udział uczniów w konkursie plastycznym zobowiązany jest do przekazania informacji  opiekunom prawnym uczniów dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu  danych osobowych uczestników konkursu (art. 23 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2016 poz. 922).

2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wystawie pokonkursowej w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej WPN w Jeziorach oraz na publikowanie zwycięskich prac.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.wielkopolskipn.pl.

 

Wielkopolski Park Narodowy w Jeziorach                                                                                                tel. (061) 89 82 321, 322

Pozostałe wiadomości:
Biblioteka WPN
Centrum Edukacji Ekologicznej
CENNIK
opłaty za wędkowanie 2018
nabór do pracy
lista
konkurs plastyczny
Space for Dream - spotkanie podróżników w WPN
FOREST RUN 2018
POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - komendant
501 409 587
strazwpn@wielkopolskipn.pl