konkurs plastyczny


Zapraszamy do udziału w dziecięcym konkursie plastycznym
zorganizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

pt.”Przyrodniku młody, ukaż świat przyrody

Regulamin konkursu

1.       Celem konkursu jest zaprezentowanie piękna przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego.

2.       Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla każdego ucznia szkoły podstawowej klas I-IV.

3.       Udział  w konkursie jest bezpłatny.

4.       Prace konkursowe mogą być wykonane w dwóch technikach plastycznych:

a)       kredkami

b)       farbkami.

5.       Wszystkie prace będą wykonywane na miejscu w budynku CEE WPN w Jeziorach (sala dydaktyczna) według  proponowanego tematu.

6.       Każda praca powinna być opisana na odwrocie:

-          imię i nazwisko

-          klasa

-          nazwa szkoły

7. Opiekun grupy (nauczyciel) uczniów biorących udział w konkursie plastycznym jest zobowiązany do wpisu  w  formularz zgłoszeniowy, w którym zamieści następujące dane: datę wizyty na zajęciach w Parku, swoje imię i nazwisko, adres szkoły, klasę oraz telefon kontaktowy.

8. Konkurs będzie trwał przez cały rok szkolny 2018/2019 i stanowi część zajęć realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej WPN w ramach „Leśnej Szkoły”.

9. Prace oceniać będzie komisja, w skład której wejdą pracownicy Parku oraz zaproszeni artyści plastycy.

10.Rozwiązanie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2019 roku.

11.Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

12. Wszystkie prace nagrodzone oraz wyróżnione będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku Dyrekcji WPN
w Jeziorach.

13. Przewidziany jest wydruk kalendarza na rok 2019 z umieszczeniem nagrodzonych prac uczniów w/w konkursu.

Postanowienia końcowe:

1.Opiekun szkolny, który zgłasza udział uczniów w konkursie plastycznym zobowiązany jest do przekazania  opiekunom prawnym uczniów, informacji dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu  danych osobowych uczestników konkursu (Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – Dz. U. 2018 poz. 1000).

2.Opiekun szkolny zgłaszając uczestników do konkursu plastycznego akceptuje regulamin konkursu oraz wyraża zgodę na: prezentację  prac na wystawie w siedzibie WPN w Jeziorach oraz druk nagrodzonych prac w wydawnictwach Parku.

a) prace eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz w wydawnictwach będą zawierały: imię, nazwisko oraz numer klasy.

b) działania powyższe mają na celu właściwe uhonorowanie uczestników konkursu.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.wielkopolskipn.pl.

Wielkopolski Park Narodowy w Jeziorach                                                                                tel. (061) 89 82 321, 322, 320

Pozostałe wiadomości:
Biblioteka WPN
Centrum Edukacji Ekologicznej
CENNIK
zasady wędkowania 2019
konkurs plastyczny
Space for Dream - spotkanie podróżników w WPN
FOREST RUN 2018
MŁODY ODKRYWCA - UAM we współpracy z WPN
projekt Turnickiego Parku Narodowego
„Cztery pory roku w Wielkopolskim Parku Narodowym – cykl spotkań z przyrodnikami nietuzinkowymi” jesień - Dorota Sumińska
XVII Drużynowy Bieg Przełajowy przez Wielkopolski Park Narodowy - „Młode Puszczyki na start!”
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - komendant
501 409 587 - strażnik
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl