nabór do pracy
informacje o naborze do pracy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej  (BIP) na stronie głównej w zakładce po lewej stronie "Nabór do pracy"
Pozostałe wiadomości:
Biblioteka WPN
LEŚNA SZKOŁA WPN - oferta zajęć
Centrum Edukacji Ekologicznej
CENNIK
opłaty za wędkowanie 2016
nabór do pracy
XXI Rajd Rowerowy
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61)8982300,e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl