OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJCEL OCHRONY
Grabina
Powierzchnia 8,49
najbardziej naturalny zespół leśny Wielkopolskiego Parku Narodowego

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl