OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJCEL OCHRONY
Grabina
Powierzchnia 8,49
najbardziej naturalny zespół leśny Wielkopolskiego Parku Narodowego
http://www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/szczegoly/pl/wpn-1/35
Powierzchnia

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - strażnik
501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl