Zobacz mapę WPN: Mapa Interaktywna

Czym jest System Informacji Przestrzennej WPN?

System informacji przestrzennej WPN można zdefiniować jako szeroki zbiór ciągle aktualizowanych informacji o Parku, jego zwierzętach, szacie roślinnej i przyrodzie nieożywionej, ułatwiający, w porównaniu z tradycyjnym Planem ochrony WPN, do tej informacji dostęp, wykonywanie szerokich analiz zachodzących procesów i związków oraz planowanie i realizację zabiegów ochronnych.

Podstawowym założeniem przyjętym przed przystąpieniem do wykonania SIP jest przeniesienie możliwie jak największej ilości informacji z Planu ochrony WPN do numerycznej bazy danych oraz odpowiednie jej zorganizowanie.
             Wielkopolski Park Narodowy znajduje się aktualnie w trakcie tworzenia planu ochrony. Przewiduje się, że będzie on gotów w 2013 roku i wszelkie możliwe informacje przestrzenne, które będzie zawierał trafią do SIP WPN. System Informacji Przestrzennej WPN oparty jest na najnowszym oprogramowaniu ESRI. Wszelkie przydatne informacje z funkcjonującego do 2008 roku systemu opartego na programie Microstation, zostały przekonwertowane do aktualnych struktur. System informatyczny Wielkopolskiego Parku Narodowego wykorzystuje program LasInfo firmy Taxus SI. Jednym z jego głównych założeń jest połaczenie siecią wszystkich obwodów ochronnych i dyrekcji Parku, gdzie znajduje się centralny serwer. Celem tego jest przyspieszenie i usprawnienie przepływu informacji  dotyczących wszelkich aspektów działalności Parku. System
będzie wykorzystywał łącze światłowodowe, do którego przyłączony zostanie budynek dyrekcji WPN. Obwody ochronne w zależności od możliwości techniczych będą przyłaczone do światłowodu bądź radiowo w strukturze sieci wewnętrznej. Z  projektowanej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej  korzystać będą stanowiska monitoringowe (monitoring przejść dla zwierząt nad drogami, monitoring wód itp.). Sieć teleinformatyczna o odpowiedniej przepustowości pozwoli na pełne i szybkie  korzystanie z własnych zasobów danych, a także pozwoli na wymianę i korzystanie z danych  innych parków narodowych oraz wielu instytucji naukowych i administracyjnych zajmujących się środowiskiem naturalnym w Polsce i poza jej granicami.Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61)8982300,e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl