Click on image to expose
położenie: 64,7 m n.p.m.
wielkość: 139,73 ha
głębokość maksymalna: 12,0 m
długość: 3105 m
szerokość:510 m
długość linii brzegowej: 8050 m
współczynnik rozwoju linii brzegowej: 2,07
typ genetyczny: rynnowe, przepływowe
typ limnologiczny: eutroficzne