współrzędne budynku Dyrekcji WPN
                           szerokość: 52.26984   długość: 16.79714

 

       Wielkopolski Park Narodowy jest od dziś ponownie udostępniony w celach turystycznych i rekreacyjnych. Prosimy jednakże o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w zaleceniach ogólnych Ministerstwa Zdrowia w związku z pandemią koronawirusa.
Bądź bezpieczny na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego:
∎ nie korzystaj grupowo z parkingów - w tym miejscu możesz przebywać wyłącznie w maseczce,
∎ zachowaj odstęp 2 metrów od innych osób,
∎ unikaj zatłoczonych szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych i miejsc widokowych,
∎ przypominamy - turyści rowerowi mogą poruszać się wyłącznie po szlakach rowerowych szlaki,
∎ nie korzystaj z infrastruktury turystycznej,
∎ posprzątaj po sobie przed opuszczeniem terenu WPN,
∎ po powrocie do domu umyj ręce.
Pamiętajmy, że jesteśmy w parku narodowym, zatem respektujmy zasady odwiedzania takich miejsc.

zarządzenie Dyrektora WPN w sprawie wstępu do Parku
           

AKTUALNA POGODA w WPN


Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl