Pomoc dla UkrainyWspółrzędne budynku Dyrekcji WPN:
szerokość: 52.26984 długość: 16.79714


Wielkopolski Park Narodowy jest udostępniony w celach turystycznych i rekreacyjnych. Prosimy jednakże o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zaleceniach ogólnych Ministerstwa Zdrowia w związku z epidemią COVID-19.

Przypominamy, że poruszanie się po obszarze WPN jest dozwolone wyłącznie na oznaczonych szlakach turystycznych. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas pobytu na wszystkich leśnych odcinkach szlaków. Pamiętajmy, że w parku narodowym należy respektować zasady odwiedzania takich miejsc.

Administracja WPN pracuje w rygorze pandemicznym. W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt listowny, telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy EPUAP,
- telefonicznie: numer tel. 61 8982 300,
- mailowo na adres: sekretariat@wielkopolskipn.pl,

Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w BIP (zakładka "Kadra")
https://www.e-bip.org.pl/WPN/12292

Zajrzyj na stronę - ogólne zasady i ograniczenia związane z epidemią: >
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Monitoring terenu Dyrekcji i CEE


AKTUALNA POGODA w WPN