1.      Projekt „Ochrona Nadwarciańskiego Boru Sosnowego w Wielkopolskim Parku Narodowym – ścieżka rowerowa”, (POIS.05.01.00-00-174/09-00).kliknij

 

2.      Projekt „Opracowanie Projektu Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego”, (POIS.05.03.00-00-271/10-00).kliknij

 

3.      Projekt „Ochrona in situ siedlisk Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków flory na terenie obszaru Ostoja Wielkopolska i Wielkopolskiego Parku Narodowego”, (POIS.05.01.00-00-365/12-00).kliknij

4.   Zarządzenie Dyrektora WPN nr 49/2012 kliknij

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl