STRAŻ WIELKOPOLSKIEGO PARKU  NARODOWEGO

Mariusz Gerlof - komendant - 501 409 587

Paweł Zaremba - 507 874 045

posterunek telefon stacjonarny 61 898 324, strazwpn@wielkopolskipn.pl 

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl