Park narodowy jest najwyższą formą ochrony przyeody przewidzianą prawem. Na terenie parków narodowych nie ustanawia się form ochrony zwanych pomnikami przyrody, choć funkcjonują one na terenie Parku jako pozostałości po czasach, kiedy  Wielkopolskiego Parku Narodowego oficjalnie jeszcze nie było. Osobliwościami  przyrodyniczymi  WPN są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i wielkie głazy narzutowe. W Wielkopolskim Parku Narodowym opisywane są 32 drzewa pomnikowe. Najwięcej z nich stanowią dęby szypułkowe. Ciekawy okaz znajduje się nad południowo - zachodnim brzegiem Jeziora Góreckiego. Stanowią go dwa potężne dęby szypułkowe, zrośnięte ze sobą pniami. Jedyny pomnikowy dąb bezszypułkowy rośnie przy ścieżce spacerowej nad północno-wschodnim brzegiem Jeziora Góreckiego. Oprócz dębów w Parku  rosną 2 klony polne w pobliżu jeziora  Kociołek oraz  lipa szerokolistna niedaleko parkingu w Osowej Górze. Nieczęsto spotyka się pomnikowe okazy sosny zwyczajnej. Jedyna taka sosna zachowała się niedaleko ujścia Wirynki do Warty. Posiada potężny pień o pierśnicy 115 cm z czterema rozgałęzieniami. Wiek tej sosny określa się na 200 lat.

Osobliwością  przyrody nieożywionej w Wielkopolskim Parku Narodowym jest ogromny głaz narzutowy znaleziony w gliniance, w pobliżu Osowej Góry, w 1966 roku. Waży ponad 20 ton, a jego obwód wynosi 10,5 m. Został ustawiony przy szosie Komorniki - Jeziory i stanowi pomnik poświęcony leśnikom polskim, zwany "Głazem Leśników".dąb nad Jeziorem Góreckim


Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl