CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WPN

INFORMACJE OGÓLNE

W czerwcu 1998 roku w nowej siedzibie  Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach rozpoczął swoją działalność Ośrodek Muzealno - Dydaktyczny WPN.

Kolebką edukacji przyrodniczej WPN było pierwsze Muzeum Przyrodnicze utworzone w 1952 roku z inicjatywy Antoniego Wiśniewskiego, inż. Gustawa Spławy - Neymana oraz inż. Józefa Kostyrko z lokalizacją w Puszczykowie na Wartą.  Ze względu na zły stan techniczny budynku, muzeum wraz z eksponatami zostało przeniesione do nowej siedziby WPN w Jeziorach, stanowiąc jedną z kluczowych jednostek przyrodniczo poznawczych Ośrodka Muzealno – Dydaktycznego WPN. W 2007 roku nazwa Ośrodka została zmieniona na Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego.Centrum Edukacji Ekologicznej WPN  (CEE) tworzą następujące jednostki edukacyjne:

·         Muzeum Przyrodnicze

·         sala audiowizualna,

·         sala "Leśnej Szkoły",

·         pięć  ścieżek dydaktycznych, w tym jedna specjalnie dostosowana do zajęć w "Leśnej Szkole"

·         dwie sale konferencyjne (sala duża, sala mała)

·         wiata edukacyjna w terenie

 

 

I. „LEŚNA SZKOŁA” - OFERTA

Główna oferta CEE skierowana została do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół wyższych z myślą o przeprowadzaniu zajęć przyrodniczych w "Leśnej Szkole".

Oferta dla przedszkoli: Proponujemy darmowe zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, zamówienie projekcji filmowej (bilet - 4 zł od dziecka, opiekunowie nie płacą),  zgłoszenia telefoniczne u kustosza muzeum przyrodniczego WPN

 

 

Program zajęć  dla szkół w „Leśnej Szkole" obejmuje:

·         prelekcję,

·         zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego z kartą pracy,

·         spacer po ścieżce dydaktycznej,

·         konkurs plastyczny/warsztaty przyrodnicze

·         projekcję filmu przyrodniczego

w programie uwzględnia się wiek dzieci

Zajęcia

·         zajęcia trwają zazwyczaj 4 godziny (9.00-13.00)

·         odbywają się w odpowiednio wyposażonych i przygotowanych dla dzieci pomieszczeniach CEE oraz na ścieżce dydaktycznej (ok. 1,5 km)

·         organizowane są maksymalnie dla 50 dzieci w danym dniu

·         pracujemy "równolegle" w dwóch grupach (do 25 uczniów)

Najczęściej realizowane tematy:

1. Wielkopolski Park Narodowy - przyroda i cele ochrony.

2. Wielkopolski Park Narodowy - jako "żywe muzeum form polodowcowych".

3. Parki Narodowe w Polsce - ogólna charakterystyka.

4. Formy ochrony przyrody w Polsce.

5. Leśne gatunki drzew - rozpoznawanie gatunków.

6. Cykliczność zjawisk w przyrodzie.

7. Degradacja środowiska i możliwości jej zapobiegania.

8. Ptaki WPN.

9. Zbiorowiska leśne WPN (znaczenie lasu, budowa warstwowa, ochrona).

10. Różnorodność jezior i ich znaczenie dla rodzimej flory i fauny.

11. Różnorodność gatunkowa i sukcesja ekologiczna.

12. Rola organizmów glebowych - "Pod naszymi nogami tętni życie".

 

Możemy poszerzać tematykę przyrodniczą zajęć w oparciu o Państwa propozycje związane ze szkolną podstawą programową.

 

 

II. CENNIK ZAJĘĆ W „LEŚNEJ SZKOLE”

Zajęcia edukacyjne 4-godzinne

Pora letnia: 1 marca – 31 października

·         Szkoły spoza gmin położonych na terenie Parku – 17 zł od ucznia (12 zł zajęcia  + 5 zł bilet ulgowy do muzeum)

 

·         Szkoły z gmin położonych na terenie Parku – 12 zł od ucznia (wstęp do muzeum bezpłatny)

Pora zimowa: 1 listopada – 28 lutego

·         szkoły spoza gmin położonych na terenu Parku – 15 zł od ucznia (10 zł zajęcia + 5 zł bilet ulgowy do muzeum)

·         szkoły z gmin położonych na terenie Parku – 10 zł od ucznia (wstęp do muzeum bezpłatny)

 

 

 

Zajęcia edukacyjne 2.5 godzinne

 

Cały rok

·         szkoły spoza gmin położonych na terenie Parku – 8 zł od osoby (wstęp do muzeum płatny – 5 zł bilet ulgowy)

·         szkoły z gmin położonych na terenie Parku – 8 zł od osoby (wstęp do muzeum bezpłatny)

III. ZAPISY NA ZAJĘCIA W CEE

zgłoszenia telefoniczne (w godz. 700-900 lub 1300-1500)

·    od września – na zajęcia w sezonie jesienno-zimowym

·    od stycznia – na zajęcia w sezonie wiosenno-letnim

 

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) Wielkopolskiego Parku Narodowego

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  700 – 1500

Jarosław Wyczyński – 61 898 23 20, 501 409 586

          kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej oraz kustosz muzeum

 zajęcia w Leśnej Szkole – zapisy

 

Justyna Kaczmarek

starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej – 61 898 23 22; kom. 507 878 220

Beata Lis

starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej – 61 898 23 21; kom. 518 131 472

zwiedzanie ekspozycji muzealnej z możliwością korzystania z nagłośnienia, z kart pracy oraz projekcji filmowej (opłaty wg cennika WPN)  

telefoniczne zgłaszanie planowanych wizyt w muzeum

Jarosław Wyczyński

kustosz Muzeum Przyrodniczego WPN – 61 898 23 20, 501 409 586

Daniel Raszke pracownik Muzeum Przyrodniczego WPN – 61 898 23 23

zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych z przewodnikiem (wg cennika) – 150 zł/4 godz., 250 zł/8 godz.

 

 Małgorzata Bręczewska

kierownik zespołu ds. udostępniania Parku – 61 898 23 40, kom. 500 401 068


IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ CEE

W Centrum Edukacji Ekologicznej WPN organizowane są corocznie : rajd rowerowy, noc w muzeum, bieg przełajowy, wystawy pokonkursowe.

Mogą odbywać się również wszelkiego rodzaju sympozja naukowe, seminaria, szkolenia itp., gdyż sala audiowizualna wyposażona jest w aparaturę wizyjną i pomieści 100 osób. Ponadto, do dyspozycji jest nagłośniona sala konferencyjna na 70 osób.

Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z oferty Centrum Edukacji Ekologicznej, życząc jednocześnie miło i pożytecznie spędzonego czasu wśród przyrody naszego Parku. 

 karta zgłoszenia zajęć do pobrania

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl