Wielkopolski Park Narodowy informuje, że loty bezzałogowymi statkami powietrznymi w strefie EPR20 obejmującej przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego są możliwe jedynie po otrzymaniu zgody dyrektora WPN oraz na warunkach przez niego określonych.

Wszelkie pytania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych można kierować na adres e-mail: k.nowacki@wielkopolskipn.pl

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
509 544 750, 512 303 454 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl