Wielkopolski Park Narodowy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2018 r.  (Dz. U. 2019 poz. 94) - loty bezzałogowymi statkami powietrznymi (dronami) w obszarze strefy R obejmującym przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego mogą się odbyć jedynie za zgodą dyrektora parku i na warunkach przez niego określonych. Wykonywanie lotów bez zezwolenia podlega karze pieniężnej. Wnioski w sprawie zezwoleń są rozpatrywane zgodnie z KPA.

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl