Inspktorem Ochrony Danych Osobowych jest Dariusz Leśniewski tel. 503 126 275
email Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@wielkopolskipn.pl
Administratorem Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl