ZASADY ORGANIZOWANIA OGNISK W WPN

formularz zgłoszenia ogniska i regulamin do pobraniaAKTUALNY STOPIEŃ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO MOŻNA  SPRAWDZIĆ W ZAKŁADCE  informacje o parku

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl