konkurs plastyczny 2019-2020 regulamin

Zapraszamy do udziału w dziecięcym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach odbywającego się w ramach przeprowadzanych zajęć w „Leśnej Szkole” w roku szkolnym 2019/2020.

Tytuł konkursu: „Las – tyle się tu dzieje”

Regulamin konkursu

1.      Celem konkursu jest zaprezentowanie piękna przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego.

2.      Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla każdego ucznia szkoły podstawowej klas I-IV.

3.      Udział  w konkursie jest bezpłatny.

4.      Prace konkursowe mogą być wykonane w dwóch technikach plastycznych:

a)      kredkami                       b)  farbkami.

5.      Wszystkie prace będą wykonywane na miejscu w budynku CEE WPN w Jeziorach (sala dydaktyczna) według  proponowanego tematu.

6.      Każda praca powinna być opisana na odwrocie:

-         imię i nazwisko

-         klasa

-         nazwa szkoły

7. Opiekun grupy (nauczyciel) uczniów  biorących udział w konkursie plastycznym jest zobowiązany do wpisu  w  formularz zgłoszeniowy ,w którym zamieści następujące dane: datę, swoje imię i nazwisko ,adres szkoły ,klasę oraz telefon kontaktowy.

8. Konkurs będzie trwał przez cały rok szkolny 2019/2020 i stanowi część zajęć realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej WPN w ramach „Leśnej Szkoły”.

9. Prace oceniać będzie komisja, w skład której wejdą pracownicy Parku oraz zaproszeni plastycy.

10.Rozwiązanie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2020 roku.

11.Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

12. Wszystkie prace nagrodzone oraz wyróżnione będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku Dyrekcji WPN
w Jeziorach.

13. Przewidziany jest wydruk kalendarza na rok 2021 z umieszczeniem nagrodzonych prac uczniów w/w konkursu.

Postanowienia końcowe:

1. Opiekun szkolny, który zgłasza udział uczniów w konkursie plastycznym zobowiązany jest do przekazania  opiekunom prawnym uczniów informacji, dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu  danych osobowych uczestników konkursu (Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – Dz. U. 2018 poz. 1000).

2. Opiekun szkolny zgłaszając uczestników do konkursu plastycznego akceptuje regulamin konkursu oraz wyraża zgodę na: prezentację  prac na wystawie w siedzibie WPN w Jeziorach oraz druk nagrodzonych prac w wydawnictwach Parku.

a) Prace eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz w wydawnictwach będą zawierały: imię, nazwisko oraz numer klasy.

b) Działania powyższe mają na celu właściwe uhonorowanie uczestników konkursu.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.wielkopolskipn.pl.

Wielkopolski Park Narodowy w Jeziorach                                                                                         tel. (061) 89 82 321, 322, 320

Pozostałe wiadomości:
Centrum Edukacji Ekologicznej
NOWY CENNIK ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
konkurs plastyczny 2019-2020 regulamin
MŁODY ODKRYWCA - UAM we współpracy z WPN
projekt Turnickiego Parku Narodowego

MUZEUM PRZYRODNICZE WPN

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
509 544 750, 507 874 045, 512 303 454 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl