Kliknij zdjęcie, aby powiększyć
Powierzchnia : 8,49

Cel ochrony :
najbardziej naturalny zespół leśny Wielkopolskiego Parku Narodowego

Charakterystyka :

Relikt lasów, które zajmowały niegdyś znaczną część dzisiejszego Parku; wzorzec dla przebudowy drzewostanów WPN. Stare 154-letnie graby pospolite, dęby bezszypułkowe z domieszką innych gatunków liściastych reprezentują typowy grąd. Osobliwością są rosnące pojedynczo jarzęby brekinie (brzęki). Podszyt stanowią głównie krzewy leszczyny. Bogate runo tworzą m.in.: marzanka wonna, miodunka ćma, ziarnopłon wiosenny, gajowiec żółty, lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny. Niewielkie fragmenty obszaru zajmuje zespół łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum i kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum. Warunki siedliskowe sprzyjają występowaniu licznych zwierząt bezkręgowych. Stary drzewostan jest doskonałym miejscem dla lęgów występującej tu muchołówki małej (gatunek z Załącznik I Dyrektywy Ptasiej).

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl